Human Language Technology

Research Staff

Research Fellows

Siqi Cai

Chitralekha Gupta

Qi Liu

Xinyuan Qian

Arulraj Ramalingam 

Rui Liu

Bidisha Sharma

Berrak Sisman

Min Yuan 

Malu Zhang 

Yan Zhang 

Qiquan Zhang

Research Associate

Chunlei Pan

Qu Yang

Research Engineers

Xiaoxue Gao

Anil Karabayir

Zin Tun Kyaw

Duo Ma

Qinyi Wang

Jinyang Wu

MingYang Zhang

Kun Zhou

Research Assistant

Xinyi Chen

Executive

Celine Cheong Woon Fong