Human Language Technology

Research Staff

Research Fellows

Siqi Cai

Rohan Kumar Das

Chitralekha Gupta

Qi Liu

Maulik Madhavi

Zihan Pan

Xinyuan Qian

Arulraj Ramalingam 

Rui Liu

Bidisha Sharma

Berrak Sisman

Xiaohai Tian 

Jibin Wu

Chenglin Xu

Min Yuan 

Malu Zhang 

Yan Zhang 

Research Associate

Chunlei Pan

Qu Yang

Research Engineers

Xiaoxue Gao

Zin Tun Kyaw

Duo Ma

Qinyi Wang

Jinyang Wu

MingYang Zhang

Kun Zhou

Research Assistant

Xinyi Chen

Executive

Celine Cheong Woon Fong